0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Teknoloji altyapı sağlayıcıları "her hizmet" vermeli

page

Oracle EMEA Başkan Yardımcısı Andrew Sordam, bilgi teknolojileri departmanlarının bulut teknolojisini işletmelerine entegre etme konusunda artık “ilk ulaşan” olmayı arzu ettiklerine dikkat çekiyor: “İşletmeler, içlerinde bulundukları durumlardaki dalgalanmalara daha çabuk yanıt verebilmelidirler. İşgücünü, mevcut durumlardaki değişikliklere yanıt verecek şekilde büyüttüğü, çeşitlendirdiği ve yeniden yapılandırdığı gibi işletmelerin teknoloji altyapılarını da esnekleştirmesi ve yeniden düzenlemesi gerekir. Bunun içinse sağlam ve güvenilir olduğu kadar açık ve esnek bir teknoloji altyapısına ihtiyaç vardır.”

Burada departmanların karşısına çıkan engel ise hala modernize edilmeyi bekleyen sınırlayıcı altyapılar. Kurumlar eski sistemlerinden de kolay ayrılamıyor. Dolayısıyla altyapı sağlayıcı konusunda kurumların dikkatli seçimler yapması gerekiyor. Oracle’ınIaaS bulut hizmeti, hem donanım hem de yazılımları barındıran özelliği ile güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabiliyor. Yani bir kurumun daha geniş kapsamlı olarak buluta geçişinde mevcut sistemlerini ele alabilecek yapıda hizmet sunuyor. Bunun yanı sıra Oracle’ın altyapı hizmetleri sadece bulutta faaliyet gösteren kuruluşların ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış durumda. Özetle, var olan uygulamaların ve platform teknolojilerinin mimarilerinin, tekrar düzenlenmesine ihtiyaç duyulmadan buluta taşınabilmeleri Oracle’ın sunduğu altyapı çözümlerinin odağını oluşturuyor.

Andrew Sordam bu noktada, her bir altyapı sağlayıcısının kendi deyimiyle bu kadar “misafirperver” olmadığının altını çiziyor ve büyük bir altyapı sağlayıcısı olan Amazon’dan örnek vererek Amazon Web Servisleri (AWS)’nin sadece desteklenen Amazon veritabanlarıylasınırlı olduğunu belirtiyor. Oysa ki kuruluşların teknoloji altyapı sağlayıcılarından maksimum düzeyde uygulama ve servis barındırabilir özellikte olmalarını beklemek en doğal hakları. Üstelik Sordam’ın ifadesiyle buna “Eski sistemlerin yanısıra önce buluta kurulacak sistemlerin kolayca uyumlu hale getirilmesi de dahildir. Altyapı, hangi teknolojilerin kurulabileceğini zorunlu kılmamakla birlikte ‘karıştır ve eşleştir’ yaklaşımını da tercih ettirmemelidir. Kendilerini kısıtlanmış hisseden kuruluşlar, daha açık, daha esnek ve işletmenin ihtiyaç duyduğu herşeye uyum gösterebilecek bir altyapı sağlayıcısını tercih etmelidirler.”

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44