0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Verilerin gölgeli dünyası: Dark Data (Karanlık Veri)

page

Veri, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Şirketler için veri üretimi, veri yönetimi, veri toplama tek başına önemli bir iş kolu artık ve büyük veri kavramı, her türlü alandaki üretim modellerinde köklü değişimlere neden olmaya devam ediyor.

Datanın sistemli hale getirilip kayıt altına alınması ve analizi; yeni iş fırsatları yaratmak, olası tehlikeleri ve riskleri minimuma indirmek, piyasa dinamiklerini çözmek için şirketlerin gelişim ve büyüme için hayata geçirdikleri önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Bu yapılan çalışmalar bütün verilerin yapılandırılıp sistemli ve kullanılır hale getirilmeleri, yani tutarlı olmaları anlamına gelmiyor. Tutarsızlık ise bilgi teknolojileri dünyasında “gölgede” kalan bazı verilerin varlığı anlamına geliyor. “Gölgede” dememizin nedeni, bu verilere Dark Data (karanlık veri) adının verilmiş olması.

Dark Data için buzdağının görünmeyen tarafı benzetmesi yapanlar da var. “Peki neler olabilir bu verilerin içinde?” diye biraz daha yakından bakacak olursak karşımıza kilitli dosyalar, notlar, daha önceki çalışanların bıraktığı veriler, müşteri bilgileri, ham araştırma verileri, e-postalar sayılabilir. Gartner teknoloji araştırmaları şirketi Dark Data’yı işletmelerin düzenli olarak toplayıp kullanmadığı veriler olarak tanımlıyor. Aslında tüm bunlar da büyük veri dediğimiz dünyanın, büyük bir kısmını oluşturuyor. International Data Corporation’ın açıkladığı bilgi dikkat çekici: Karanlık verilerin %90’ı analiz edilmiyor. Yani bir yığın olarak olduğu yeri kaplıyor. Oysaki kurumlar bu verilere bakış açılarını değiştirip bakabilirse çeşitli fırsatlar, iş geliştirme fikirleri vb. yakalayabilirler.

Dark Data’nın doğru bir şekilde ele alınması çok önemli zira fırsatlar tehditlere de dönüşebilir. Şirketler saatte terabaytlarca karanlık veri yığını edinirken, örneğin; saklanan veriler içerisinde şahıslara ait kişisel bilgilerin yer alması gizlilik ihlali anlamına gelir. Bu bilgilerin neler içerdiğinin farkında olmak önemli. Kendi halinde bırakılan bunca verinin sızdırılması da riski beraberinde getirir. Bu nedenle veriler ne kadar “gölgede” kalsa da veri güvenliği çok önemli. Ticari faaliyetler, rekabet avantajları gibi şirketlere özel bilgileri ya da uygulama, teknoloji ve işbirlikleriyle ilgili bazı gizli bilgileri içeren Dark Data bir saatli bombaya da dönüşebilir. Oracle, şirketlere şunu tavsiye ediyor: Karanlık veriye kullanışsız bir şey gibi davranmayın. Karanlık verilere yatırım yapın zira karanlık veriler sizin için potansiyel bir tehdit haline gelebilir.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44