0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Veri merkezinde dış kaynak kullanımı güvenli mi?

Veri hacmi gün geçtikçe artıyor. Artık bu, kabullenilmiş ve üzerine çözümler geliştirilen bir konu haline geldi. Büyüme, beraberinde riskler getiren bir durum. Riskin de iyi yönetilmesi gerekiyor ki sürdürülebilirlik yakalansın. Veri hacmindeki büyümenin taşıdığı riskin başında ise güvenlik geliyor. Verilerin korunması, yönetilmesi, güvenli erişim baskısı gün geçtikçe artarken ve “Büyüme, risk, bulut yönetimi”, dünyanın pek çok yerindeki Bilgi Teknolojileri (BT) profesyonellerinin gündemindeyken bağımsız bir araştırma şirketi olan Zenium Research, İngiltere, Almanya ve Türkiye’deki üst düzey BT karar alıcıları üzerinden bir araştırma gerçekleştirdi.

Bu çalışmaya göre BT profesyonellerinin %86’sı veri merkezi alanında dış kaynak kullanımını önemsiyor ve bunun rekabette avantaj sağlayacağını düşünüyor. %87’si ise bunun, sorumluluk ve uyumu, yönetim kuruluna sergilemenin en etkili yolu olduğunu belirtiyor. Dikkat çekici bir diğer bulgu da bilgi teknolojileri profesyonellerinin %71’inin, artan veri hacimlerini yönetmek için bulut hizmetlerinden yararlanmayı planlıyor olması.

Küresel faaliyet alanına karşılık yerel çözüm arayışları

Firmalar her ne kadar global düzeyde faaliyet göstermek üzere hedefler koyuyor ve bu amaç doğrultusunda çalışıyor olsa da yapılan araştırma gösteriyor ki giderek sıkılaşan veri mevzuatına uyum sağlanması adına katılımcıların %83’ü yerel, yani kendi sınırları içindeki bir tedarikçiden daha fazla veri merkezi alanı kiralamayı tercih ediyor. Veri mevzuatı düzenlemelerinde ciddi para cezalarının söz konusu olması, BT profesyonellerinin %82’sinin verilerini fiziki olarak kendi ulusal sınırları içinde tutma tercihini desteklerken, bu durumun yakın bir gelecekte mevcut dış kaynak kullanım düzenlemelerini de etkileyeceği öngörülüyor.

Dış kaynak kullanımının gerekçeleri

Araştırma kapsamındaki İngiltere, Almanya ve Türkiye’deki BT profesyonelleri üzerinde yapılan bu araştırmada görüldü ki büyük şirketlerin %74’ü veri merkezi alanı ihtiyaçlarının tümünü ya da bir bölümünü karşılamak üzere dış kaynak kullanımına başvuruyor. Bu noktada dış kaynak kullanımının desteklenmesinin kurumlar tarafından nasıl gerekçelendirdiğinin önemi ortaya çıkıyor. Bu gerekçelerin elde edilmesine yönelik kurumlara yöneltilen “Aşağıdakilerden hangileri, şirketinizin veri merkezi alanı gereksinimlerini dış kaynak kullanımıyla karşılama gerekçelerinizin başında geliyor veya gelebilir?” sorusuna verilen yanıtlar, veri merkezi alanı gereksinimlerini, dış kaynak kullanımıyla temin etme noktasındaki gerekçeleri bir grafik ile ortaya koyuyor. 


Bu gerekçeleri, kurumların avantaj olarak beklentileri şeklinde yorumlamak da mümkün ve buradaki avantajları görenler sadece BT ekipleri ile sınırlı kalmıyor. Katılımcıların %87’si özellikle enerji verimliliği, karbon ayak izi, güvenlik ve dayanıklılık konularında sorumlu oldukları yönetim kuruluna karşı kurum yararına karar ve aksiyon alma aşamasında dış kaynak kullanımının önemli olduğunu düşünüyor. Veri merkezinde dış kaynak kullanımı konusunda pek çok yarar ortaya çıkmasına karşın en çok öne çıkan motive edici sebepler maliyetlerin azaltılması, dayanıklılık/ çalışma zamanının iyileştirilmesi (%49) ve BT çalışanlarının serbest hale getirilmesi (%46). 

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44