0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Teknolojiyi yakalamak için "BİLGİDEN SORUMLU LİDERLER"e daha çok yetki

page

Oracle, bilişim dünyasında önemli bir görev tanımı olan CIO (Chief Information Officer)’lar ile ilgili dikkat çekici bazı saptamalarda bulunuyor. Bir nevi, bilgiden sorumlu lider diyebileceğimiz CIO’ların şirketlerin diğer tepe yöneticileri olan CEO ve finanstan sorumlu CFO’lar ile uyum içinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Oracle, BT yatırımının buluta yönelik birleşik bir yaklaşımı destekleyebilmesini sağlamak için bu üçlünün iyi bir ekip olarak hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. CIO’ların, çalıştıkları kurumların her bir noktasında kullanılan teknolojiyi yönetmesi gerektiği üzerinde durulurken, sorumluluklarının teknoloji konusunda yapılan tüm satın almaların genel stratejiye hizmet edip etmediğini kontrol altında tutmak ve teknoloji harcamalarının doğru şekilde yönetilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor.Oracle, bir CIO’nun çalıştığı işletmenin her bir noktasında kullanılan teknolojiyi yönetebilmesi gerektiğini de söylüyor. Diğer taraftan geçtiğimiz aylarda Oracle tarafından yayınlanan “Kültürel Dönüşümü Bulutun Başarısının Merkezine Yerleştirmek” başlıklı ankette çıkan sonuç dikkat çekiciydi. Yapılan araştırmanın sonucunda göre; CIO’ların yüzde 66’sı şirketin BT bütçesinin yarısından da azını kontrol edebiliyor. Bu durumda konuyla ilgili biraz daha zaman ve şirketlerin kurum kültüründe bir değişime gitme ihtiyacı olduğu söylenebilir. “CIO’nun veya CFO’nun arka planda bırakılması halinde işletmelerin ne kurumsal bir bulut modelini başarıyla hayata geçirmeleri ne de buluta yönelik bütünleşik yaklaşımın önünde bir engel olan ‘bütçeden sıyrılma’ ve ‘fonksiyondan sıyrılma’ döngülerinden kurtulmanın mümkün olmadığını” belirten Oracle;CIO, CFO ve CEO gibi üst düzey, C Katı diyebileceğimiz yöneticilerin ön plana çıkmasının kolay olmayabileceğini kabul ederken, yine de bunun işletmenin başarısı için hayati bir önem taşıdığını belirtiyor. Bunun, bir kurumsal bulut modelinin uygulamaya konulması yolunda başarıya ulaşmanın ideal yolu olduğu da vurgulanıyor.

 

Anketten çıkan dikkate çekici birkaç sonuç:

 

Oracle’ın anketine katılan BT karar vericileri;

İş birimi yöneticilerinin var olan BT’yi tekrarlayan teknolojiler satın aldıklarını (%35)

Güvenlikle ilgili endişeler yarattıklarını (% 35)

Satın aldıklarının çok pahalı olduğunu (% 33) veya yapılacak iş için yanlış teknoloji seçtiklerini (% 30) söylüyor. 

Ankete katılanların yüzde 32’sine göre Gölge BT veri akışlarıyla birlikte karmaşıklığa da neden olabiliyor.

Oracle bu yanıtları değerlendirdiğinde BT departmanlarının yüzde 95’inin, iş birimlerince yapılan BT yatırımlarının teknoloji yönetimini daha da karmaşıklaştırdığı kanaatinde olmasının şaşırtıcı olmadığı sonucuna varıyor.

 

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44