0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Oracle ile veri koruma: içerik yönetimi

page

Aktif olarak yönetilmeyen bilgiler kayıplara, belgelerin fazladan kopyalarının oluşturulmasına, güvenlik ve sürüm kontrolü problemlerine, verim kaybına ve doğru olmayan bilgilere dayanan kararlara neden oluyor. Oracle WebCenter Content Management; ödüllü bir kurumsal içerik yönetimi platformu olarak, belgeler, görsel öğeler, grafikler, web sayfaları, taranmış görüntüler, e-postalar ve tutulan kayıtlar gibi tüm yapılandırılmamış içerikleri yönetebilme imkanı sunuyor.Elektronik içerik ve dokümantasyonun güvenliği, yasalara ve yönetmeliklere uyum açısından daha da önem kazanmaya başladı. Oracle WebCenter Content Management ürünü; şirketlerin içeriklerine erişimi güvenli bir şekilde kontrol etmelerini, denetleme geçmişi tutmalarını, tutarlı ilkelere göre bu içeriklere erişimi engellemeyi veya erişime izin vermeyi sağlayarak, risklerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Bir şirketin başka yerlerde bulunan veya güvenlik duvarı dışında yer alan müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle paylaşılması, bu içerik dağınık sistemlerde tutulduğunda oldukça zordur. Pek çok kuruluş bunun için FTP gibi çözümlere gitmeye çalışsa da bu yöntemler erişim ve güvenlik kontrolü konusunda dezavantajlar taşıyor. Dolayısıyla sürüm kontrolü ve belge kilitleme gibi mekanizmalar kullanılmadıkça, bir belgenin birçok sürümü oluşturuluyor ve farklı kullanıcılarla paylaşılabiliyor.

OracleWebCenter Content, yapılandırılmamış içeriğin kurum içinde kolaylıkla bulunmasını, içeriğe ulaşmayı ve içeriğin kullanılmasını sağlayarak içeriği değerli hale getiriyor. Sayısı 400’e yakın dosya formatını, HTML, XML, GIF ve PDF gibi standart formatlara dönüştürebilen Oracle WebCenter Content Management, bu içeriği web siteleri, masaüstleri, RSS beslemeleri, mobil cihazlar ve web servisleri vasıtasıyla sunabiliyor.

Oracle WebCenter Content, tüm içerik yaşam döngüsünü destekliyor ve yaşam döngüsü süresince kullanıcılara uygun seviyede kontrol ve ek destek sağlıyor. İçeriğin oluşturulması, yakalanması ve depolanması sırasında yönetilmesi anlamına gelen bu özelliğin yanı sıra sürüm kontrolü, arama için dizinleme ve meta veriler ile güvenlik gibi ek özellikler de uygulanabiliyor. Özetle, içeriğin dağıtılması, yayımlanması, sınıflandırılıp tutulması, vade dolumu, silinmesi ve kayıt yönetimi gibi pek çok özellik sunuluyor. ECM sayesinde şirketler, yapılandırılmamış içeriği tutabilecekleri bir platforma sahip oluyor ve bu bilgileri birçok kurumsal uygulamaya uygun formatta sunabiliyor. Oracle WebCenter Content Management’ın “ECM için birleşik çözüm” yaklaşımı kurumlara tek bir entegrasyon katmanı ve ortak bir dizi uygulama programlama arabirimi sunuyor. Bunun sağladığı avantaj ise entegrasyon maliyetlerinin azaltılması ve toplam sahip olma maliyet avantajına sahip olunabilmesi.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44