0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Oracle ile Büyük Veri Keşfi

page

Verinin yarattığı büyük yığınlar nasıl daha verimli kullanılabilir? Her geçen gün teknoloji geliştiriciler tarafından üzerinde daha da fazla kafa yorulan Büyük Verinin (Big Data), neden olduğu karmaşa beraberinde pek çok çözüm ve teknolojik gelişme getiriyor. Sağlık, perakende, üretim, finans gibi sektörlerde gittikçe önem kazanan Büyük Veri ile Hadoop’u pek çok işletme bir bütünün ayrılmaz iki parçası olarak görüyor. Kökeni açık kaynağa dayalı olan ve donanım maliyeti çok yüksek olmayan Hadoop, Apache açık kaynak yazılım altyapısı, video, harita, belge gibi çok farklı formattaki ve çok çok büyük miktarlarda veriyi depolayıp analiz etme becerilerine sahip olduğu için işletmelerin ilk tercihi oluyor. Hadoop’un bu kadar hızlı benimsenip ilk seçenek haline gelmesinde, büyük veriden değer elde etme konusunda fazlasıyla önem taşıyan yapılanmamış veri yığınını yönetme işinde oldukça kabiliyetli olması etkili oldu. Hadoop için talep ise artarak devam ediyor zira Researchbeam’in 2012 verilerine göre 1.5 milyar dolar değerinde olan küresel Hadoop pazarının yılda %58.2 büyüyerek 2020’ye kadar 50.2 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. 

Büyük Veri, içinde barındırdığı cevherlerle şirketler için hala cazibesini korurken diğer yandan bazı riskler de barındırıyor. Örneğin bu verilerin büyük kısmı eşit bir kaliteye sahip değil ve veri setleri birlikte eşleşecek şekilde tasarlanmamış ya da geleneksel kurumsal zekâ araçları, Hadoop’daki büyük verinin çeşitliliği, hacmi ve hızı karşısında yetersiz kalabiliyor. Ayrıca Hadoop’taki verileri yönetmek için geliştirilmiş özel araçları kullanmak için eğitimli veri bilimcileri gerekiyor. Büyük veri analizindeki bu sorunları çok doğru analiz edip saptayan Oracle Big Data Discovery (Büyük Veri Keşfi), Hadoop’un görsel yüzü olarak büyük veriden anlamlı veriler elde etme hedefiyle süreçleri basitleştirip kolay kullanımlı bir görsel yüz sunarak bu konulardaki kafa karışıklığını da ortadan kaldırıyor. Bu çözüm sayesinde şirketler, Hadoop’daki ham verilerinden yararlanabiliyor ve kanıtlanabilir bir değer elde edebiliyorlar.

 

Oracle Big Data Discovery bu değeri beş aşamalı bir süreçle sunuyor:

Bul: Oracle Big Data Discovery’nin sezgiye dayalı kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü yardımıyla bir Hadoop kümesindeki tüm ham verilerin oluşturduğu zengin katalog taranabiliyor. Hızlı bir şekilde hangi verilerin anlamlı olduğu da belirlenip veriler içinde basitçe arama yapılabiliyor.

 

Araştır: Oracle Big Data Discovery, veri araştırma sürecini hızlandırıyor. Bu özellik sayesinde analistler verileri bilgi potansiyeline göre sıraya dizebiliyor ve önceliklendirebiliyor. 

 

Dönüştür: Oracle Big Data Discovery’yi kullanan analistler, büyük veriyi analize hazır şekilde dönüştürmek için, öğrenmesi kolay hesap tablosu benzeri bir yaklaşımdan yararlanabiliyor. 

 

Keşfet: Oracle Big Data Discovery, verileri daha derin perspektifler sunacak şekilde otomatik harmanlıyor. Ayrıca analistlerin verideki yeni modelleri etkileşimli bir veri görselleştirmesiyle görmesine yardımcı oluyor. Bu sayede şirketler analiz ekiplerinden maksimum verim elde edebiliyor.

 

Paylaş: Şirketteki farklı ekipler projelerini, bookmark’larını, snapshot galerilerini paylaşabiliyor. Bu da etkileşime ve bilgi yenilemeye yardımcı oluyor. 

 

Görsel analiz özellikleri yardımıyla Hadoop ile tam uyumlu çalışan bu eşsiz Oracle çözümü, ham verici bu şekilde 5 basit aşamada, hızlı bir şekilde değerli ve fonksiyonel veriye dönüştürmüş oluyor.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44