0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Oracle'dan "Modern Finans: Dönüşümü İçten Yönlendirme" araştırması

page

Oracle’ın “Modern Finans: Dönüşümü İçten Yönlendirme” çalışması, CFO (Chief Financial Officer, Finans Başkanı) ve CIO (Chief Information Officer, Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı) arasındaki yakın işbirliğinin finans dönüşümünde başarı için önem taşıdığına işaret ediyor.

Oracle; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da, finans konusunda karar verici konumda olan 1.905 kişiyle bir anket yaptı. Bu çalışmayla, finans liderlerinin karşılaştığı risklerin ve zorlukların tespit edilmesi hedeflenmiş. Ayrıca kuruluşların teknolojik değişime ayak uydurmak için ne tür bilgiler topladıklarının ve CFO’ların bu konuya nasıl yaklaştıklarının anlaşılması da amaçlanmış.

Araştırma sonuçlarına göre liderlerin birçoğu kendi organizasyonları içindeki değişimlerden ziyade, dışındaki değişimlerin etkisinden endişe ediyor. Yarısından fazlası ise mevcut finans sistemlerinin yakın gelecekteki talepleri etkin bir şekilde karşılayamayabileceğini belirtiyor. Finans liderlerinin neredeyse dörtte üçü (%73), CIO ve CFO arasında kurulacak daha yakın bir işbirliğinin işletmenin finans dönüşümünü başarmasında önemli bir etken olduğunu kabul ediyor.

Elde edilen bulgularda dikkat çeken diğer sonuçlar ise şöyle:

Finans liderlerinin yaklaşık,

Oracle’ın Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) ile Asya Pasifik’den sorumlu Başkanı Loïc Le Guisquet, yapılan araştırma ile ilgili değerlendirmelerini ise şöyle özetliyor: “Zaman içinde yoğun bir şekilde özelleştirilmiş finans sistemleri artık kırılma noktalarına ilerlemektedir. Gittikçe artan rekabette ön sıralarda yer almak için stratejilerini yeniden düzenleyen birçok işletme için yeniliği hızlandırabilmek ve değişimlere hızlıca ayak uydurabilmek, kurumsal gündemin üst sıralarındadır. Bu yaklaşımda finans, şirketin ilerlemesinin bir ayak bağı olmamalıdır, aksine şirketi ileriye taşıyan motor olmalıdır. Zaten aşırı derecede yüklenilmiş sistemlere daha fazla karmaşıklık eklemekten ziyade şirketler, kendi finans uygulamalarının bulutta çalıştırılmasının ve bunları kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırmanın avantajını görmeye başlamışlardır. Kuruluşun sinir merkezi olarak finans departmanı, tüm bu ilişkilerin kesişme noktasındadır. İşletme hakkında sahip oldukları benzersiz bilgiler, CFO’ları ve ekiplerini, yönetim kademesini geleceğe yönelik vizyonuna eriştirmede önemli bir yardımcı kılmaktadır.”

Yine aynı araştırma gösteriyor ki şirketlerde finansmanı yöneten CFO’ların %32’si uyarlanmış bir sistemi çalıştırmanın maliyetinin, bir yıl içinde standart bir sisteme geçmenin maliyetini aşmasını beklerken; dörtte üçü (%74), bulutta finans yazılımı kullanmanın, daha geniş kapsamlı dijital dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek için kritik önem taşıdığına inanıyor. %74’ü ayrıca, bu geçişin daha hızlı ve etkin bir yenilik yapmalarına yardımcı olacağını ifade ediyor.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44