0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Kurumsal Bulut Çağı’nda Şirketlere Yeni Finans Modelleri Gerekiyo

page

Oracle-Intel işbirliği ile hazırlanan “Kültürel Dönüşümü Bulutun Başarısının Merkezine Yerleştirme” adlı araştırmada ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de bütçe hazırlanmasına yönelik yepyeni bir yaklaşım gereksinimi. Bilgi teknolojilerine yapılan yatırım, şirketler tarafından önemsense de kritik herhangi bir gelişme söz konusu olduğunda bütçesinde ilk kesinti yapılan alanlardan biri BT oluyor. Örnekler incelendiğinde görülür ki beş yıllık büyük çaplı bir bilgi teknolojileri yenileme çalışmasına bütçe ayrılmışsa, o süreç içerisinde bütçe zamanla ya kesintiye uğruyor ya da donduruluyor, gecikiyor. Bu alanda onay süreçlerinde de genellikle kurum içi yönetim politikaları kaynaklı bazı yavaşlamalar dikkat çekiyor. Bulut Çağı dediğimiz bu hızlı ve yeni dönemde bu yaklaşımı sürdüren şirketlerin rekabetin gerisinde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye ve Körfez Ülkeleri’nden Oracle’ın araştırmasına katılan 600’ün üzerindeki kıdemli bilgi teknolojileri (BT) ve iş birimi yöneticilerinin %33’ü sahip oldukları finansman modeli nedeniyle yeteri kadar hızlı hareket edemediklerini düşünüyor. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu buluttan verimli ve daha çok yararlanabilmek için, şirket finans politikalarında değişikliğe gitmek gerektiğini de düşünüyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse katılımcıların %74’ü daha fazla esneklik için finansman modellerinin değişmesi gerektiğini söylüyor. %66’sı ise daha fazla yenilik için bu değişikliğin gerektiğine inanıyor.

Kurumsal Bulut Çağı’nda yeni bir Bilgi Teknolojileri finansmanı modeline geçişin temel avantajları neler diye sorulduğunda güvenliğin artacağına, hizmetlerin daha hızlı verilebileceğine, uygulama geliştirme ve testlerinin daha fazla kontrol edilebileceğine inanılıyor:

 

 

Bulut bize, bilgi teknolojileri algısının tazelenmesi gerektiğin söylüyor

Bilgi teknolojilerinin ve dolayısıyla bulut bilişimin bir masraf gibi görülmesinin ötesinde bir ihtiyaç olarak gören şirketlerin oranı araştırmada %40 olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaklaşımı bir adım öteye götüren %31’lik bölüm ise “BT’nin yaptığı hizmetleri departmanlara ücretlendirdiğini ve işletme bünyesinde bir kar merkezi olarak çalıştığını”belirtmiş. Uzmanlar, bu yaklaşımın yerleşmesi için şirket kültüründe önemli değişikliklere gidilmesi ve bilgi teknolojileri algısının tazelenmesi gerekliliği üzerinde duruyor. Hali hazırda bilgi teknolojilerini bir kar merkezi olarak görmeyen işletmelerin %75’i gelecek birkaç yıl içerisinde bu yönde değişiklik yapmayı planladıklarını belirtiyor.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44