0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

İşinizi, dijital dönüşüm ile modernize edin

page

Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Günlük yaşamdan iş yapma şekillerine tüm süreçlerde dijital değişim-dönüşümün izleri ve etkileri var. Bunu yakalayan şirketler yarının şirketleri olmayı başarıyor. Çünkü tüketim alışkanlıkları da bu dönüşümden etkileniyor.

Farklı ölçeklerdeki tüm şirketlerin geçmesi gereken bir evre olan dijitalleşme ve modern buluta yolculuk olmadan bugün kurumların büyüme hedefleri tam olarak gerçekleşemiyor. Bulut uygulamalarının ve hizmetlerinin dijital dönüşümü hızlandırdığı gerçeğinden hareketle bu teknolojide sunulan yenilikleri yakından takip etmek ve profesyonel hizmet almak bir ihtiyaç halini aldı. Bulut yeniliklerinin altyapısını oluşturan teknolojileri doğru anlamak ve kurumunuzun ihtiyacı olan çözümleri seçip konumlamak, karma bulutun yükselişinden yararlanmanızı sağlayan sistemleri öğrenmek yine oldukça önemli. Ucu bucağı olmayan bu dijital dönüşüm ve bulut teknolojilerinin sunduğu imkanlardan efektif yararlanmak için de profesyonel danışmanlık ve teknik destek hizmeti, önem taşımasının ötesinde artık bir gereklilik.

Dijital dönüşümde Oracle etkisi
Bulut yolculuğunuzda ve dijital dönüşümünüzde, bu alandaki en iyi çözümleri ve uygulamaları Oracle’ın sunduğunu söyleyebiliriz. İş süreçlerinizde başarıyı artırmak üzere Oracle ile pek çok avantaj elde etmek mümkün hale geliyor. Oracle, 7 dijital teknolojiye dikkat çekiyor ve diyor ki bunlar ile işinizi modernize edip dijital dönüşümü yakalayabilir ve işinizi büyütebilirsiniz:

1. Bulut: Zaman ve paradan tasarruf
2. Analitik: İş performansını analiz ile geliştirme
3. Mobil: Mobil teknoloji sayesinde 7/24 müşteri erişimi
4. Giyilebilir teknoloji: Giyilebilir teknoloji ile artan verimlilik
5. Büyük veri (Big data): Büyük veri aracılığı ile yeni fırsatlar tanımlama
6. İşbirliği: İşbirliği ile işgücünden maksimum verimlilik
7. Sosyal medya: Sosyal medyanın gücünü işte kullanma

Peki bunu nasıl yapacaksınız? 
Teknolojinin hızı kurumların dönüşüm hızının çok ötesinde. Bu nedenle zaman kaybetmeden bu dönüşümü yakalamak gerekiyor. Dijitalleşme, beraberinde müşteriye özel hizmet anlayışını da getirdi. Teknoloji hem bu konuda sınırsız imkanlar sunuyor hem de neden olduğu dönüşüm nedeniyle müşteriye özel çözüm geliştirmeyi gerekli kılıyor. Oracle Stratejik İletişim Kıdemli Direktörü Sasha Banks-Louie, Oracle müşterileri içerisinde, müşterileriyle kurdukları etkileşimleri geliştirmek üzere en iyi modern uygulamaları benimseyen kesimin %30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Yeni nesil iş süreçleri için üstün bir performans sağlayan bulut; mobil teknolojiler, analitik, sosyal medya, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri ve diğer teknoloji öncülerini konsolide ederek günümüzün en iyi modern uygulamasını oluşturuyor denebilir. Oracle Modern Best Practice, kurumların dijital dönüşümüne hız verecek en iyi uygulama olarak kabul ediliyor. Tüm iş alanları için sunduğu çözümler ile kar ve verimlilik artışını sağlarken, yenilikleri en uygun maliyetler ile kurumunuza adapte ediyor.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44