0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

İş yönetiminde "Zeka" öne çıkıyor

page

Bugün artık büyümekte olan ve büyük şirketlerin kaçınılmaz ihtiyacı: Business Intelligence... Türkçe adıyla İş Zekası çözümleri.

Hikaye, büyük veri (big data) ile başlıyor. Kurumlar verilerini yönetilemez hale gelmeye başladığında, hızla artan bu “yığınlar” bir avantajdan çok dezavantaj haline gelir. Bu noktada da profesyonel bir çözüme ihtiyaç duyulur. Verilerin yığın olmaktan çıkarılıp sistematize edilmesi, kolay erişilebilir hale gelmesi, ihtiyaca göre kullanıma hazır olması gibi kolaylıklar, veri yönetiminde zorlanan kurumların talep ettiği çözümler. Verilerin sistemli depolanması ve ihtiyaca göre kullanılabilmesi; öncelikle kurumlara rekabet avantajı sağladığı ve verimliliği artırdığı için, üzerinde önemle durulan konular.

Oracle’ın sunduğu gibi etkili bir İş Zekası çözümü, farklı kaynaklardaki tüm verilerinizi tek bir merkezde toplayabilmeli. Bunla da kalmamalı, etkin bir kullanım için gerekli tüm araçları da sunabilmelidir. Heterojen kaynaklardan gelen farklı verileri doğru analiz ederken, eş zamanlı olarak kullanıcının da birkaç adımda kritik veri dizilimlerini görebilmesini sağlamalıdır. Ayrıca bilgilere erişimi kolay kılmalı ve bunu basit bir arayüz üzerinden sunabilmelidir. Şirketler için maliyetleri azaltmak ve müşteri portföyünü korumak gibi kritik öneme sahip stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip olan akıllı veri yönetimi; hem teknolojik alt yapısı ile kusursuz ve güvenli olmalı hem de kolay kullanımlı bir görünürlüğe sahip olmalı. Oracle İş Zekası çözümleri sayesinde veri kaynaklarınıza ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşabiliyor ve bunları analiz edebiliyor, görselleştirebiliyorsunuz. Size ise çıkan raporlara göre gerekli stratejik kararları tam da zamanında almak kalıyor. Yani verilerin arasında kaybolmak yerine sadece işinizi yaparak maksimum verimlilik ile çalışabiliyorsunuz.

Metod IT Academy Oracle BI (Business Intelligence)Yönetimi kapsamında 7/24 kurumlara destek veriyor: 
Oracle BI ürünü ile raporlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. İhtiyaç analizinden başlayarak, modelleme, kurulum, implementasyon ve destek süreçlerinin tümünde ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri oluşturuyoruz.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44