0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

“Finans ve İK: Bulutun Yeni Güç Ortaklığı”

page

Oracle, “MIT Technology Review” ile birlikte ufuk açıcı bir araştırma yayınladı. Araştırma sonuçları; çalışanların yaşanan teknolojik devrime ayak uydurması gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor ve bulut uygulamalarında verim sağlanmasında insan faktörünün önemini gösteriyor. Buluta dönüşüm çalışmalarının başarılı olması için ortak bir finans ve insan kaynakları bulut sisteminin, kritik rol taşıdığını gözler önüne seren araştırmaya dahil edilenlerin profili ise şöyle şekillendi: Tüm dünyadan, 700 adet üst düzey yönetici ve finans, İK ve BT yöneticisi. Araştırmaya göre bulutu tamamen kuran kuruluşların %46’sı, kuruluşu yeniden şekillendirme veya yeniden boyutlandırma yetkinliklerinin önemli ölçüde arttığını gördüklerini söylüyor. Katılımcılar arasındaki üst düzey yöneticilerin ise %47’si aynı cevabı vermiş. Ayrıca verimlilik açısından sağlanan faydaların da önemsendiği yine araştırma çıktılarından: Katılımcıların %31’i buluta geçişle birlikte departmanlarındaki manüel işlere daha az zaman ayırdıklarını ve süreçlerin otomatik hale gelmesinin stratejik önceliklere daha fazla zaman ayırabilmelerini sağladığını belirtmiş.

Bu çıktılara ek olarak; arka ofis sistemlerini birbirine giderek daha fazla bağlarken fonksiyonlar ve bireysel roller arasındaki çizginin daha da bulanıklaştığını gösteren bu araştırmaya göre: Finans ve İK profesyonellerinin yüzde 46’sı, eksiksiz bulut kurulumu sayesinde departmanları arasındaki işbirliğinin önemli ölçüde arttığını söylerken yaklaşık yarısı da önümüzdeki iki yıl içinde önemli bir iyileşme bekliyor. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin %52’si, BT, İK ve finans arasındaki ilişkinin, buluta geçiş sonrasında beklenenden de daha iyi düzeyde olduğunu belirtmiş.

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan’ın yaptığı açıklamaya göre, şirketler teknolojik değişimi yaşayıp buna adapte olmaya çalışırken, üst düzey yöneticiler çalışanlara kendi işlerine yarayacak “iş zekasını” geliştirebilmeleri için olanak sunmalılar. Söz konusu araştırmada da pek çok işletmenin bu gerekliliğin farkında olduğu sonucu çıkıyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin %42’sinde; ekiplerine klasik arka ofis çalışma sisteminin dışına çıkması konusunda yardımcı olabilecek yönetim becerileri kazandırmayı planladıkları görülüyor. Oracle yetkilileri özellikle finans ve insan kaynakları alanlarının bulut teknolojilerinin kullanımı konusunda açık görüşlü olmalarını çok önemsiyor ve finans ve İK’nın buluta geçişinden öğrenilenlerin kuruluşların tümüne yayılacağını ve bir sonraki değişimi şekillendireceğini öngörüyor.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44