0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Endüstri 4.0'da Bulut Teknolojileri ve Bilişim

page

Ülke ekonomilerinin can damarı, küresel ekonominin seyrini belirleyen sanayi faaliyetlerinde son birkaç yıldır önemli bir değişim gerçekleşiyor. Bundan dört-beş yıl önce, Almanya’da Hannover Fuarı’nda Endüstri 4.0, bir rapor sunumuyla gündeme getirildi. Burada; üretim faaliyetlerinde teknolojinin belirleyici rolü, küresel boyutta yaşanan değişimler, bu değişime ayak uydurmak gerekliliği, artan rekabet koşulları ve bu koşullarda öne çıkmak için gerekli stratejiler aktarıldı. Bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getiren bu yaklaşım; tarih boyunca gerçekleşen üç sanayi devriminin dördüncüsü olarak, endüstriyel bir strateji planı şeklinde yorumlanıyor. Tüm sanayi devrimlerini hatırlatmak gerekirse şu şekilde sayılabilir; su ve buhar gücünün kullanılmasını sağlayan mekanizmaların bulunması, Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve bunda elektriğin kullanılarak seri üretime geçilmesi,1970’lerde programlanabilir makinelere geçilerek dijital teknolojiye geçiş ki dünyanın günümüzde bu devrimin içinde olduğu belirtiliyor, son olarak da 4. Endüstriyel Devrim.

Bilişim teknolojileri ve üretimin bir araya getirilmesinin temel hedeflerinde biri; Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, diğer taraftan yüksek güvenirliğe sahip donanımlar, bu donanımları çalıştıran işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması. Diğeri ise Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) sayesinde yeryüzündeki cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi yaptığı, her türlü araç gerece entegre edilebilen, sensör ve işleticilerle donanmış, “online” akıllı elektronik sistem. Bu sisteme Siber-Fiziksel Sistemler de denebiliyor.

Peki üreticiler bu tarihsel değişimi, bu reformu gerçek hayatta üretim faaliyetlerine nasıl uyguluyor ya da uygulayabilecek? 2013 yılından bu yana üzerinde durulan Endüstri 4.0 merkezli çalışmalar, teknoloji devi firmaların yakından takip ettiği gelişmeler...Oracle gibi teknoloji kuruluşlarının üzerinde çalıştığı ve uzmanlaştığı nesnelerin İnterneti (IoT), robotikler ve otomasyon gibi teknolojiler ‘Endüstri 4.0’ın ortaya çıkmasının, en önemli temellerini oluşturuyor aslında.Bu teknolojiler, büyük veri ve analitik çalışmalar, uygulamaların hızlı gelişimi ve mobil hizmetlerin yaşadığı evrim ile birlikte yeni sanayi devriminin tam merkezinde yer almakla kalmıyor aynı zamanda tümü bulut üzerinde çalışıyor.

OracleIaaS Temel ve Bulut Platformu Kıdemli Müdür EMEA Pascal Giraud; “Hangi sektörde olursanız olun bulut teknolojisi, işletmelerin bu teknolojiler etrafında yenilikler yapmasının yollarını sağlayarak bir sonraki Sanayi Devrimi’nin kritik etkenlerinden biri konumunda. Bunun merkezinde ise bilişim hizmetlerinin (altyapı hizmetleri) ve bulut platformlarının (platform hizmetleri) entegrasyonu yatmaktadır.” diyor.

EMEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki orta ve büyük ölçekli şirketlerde çalışan ve teknoloji konusunda karar verici olan 1.200 kişiyle yapılan araştırma sonucu Oracle’ınçıkardığı “Bulut: Endüstri 4.0’a Giden Yol” başlıklı raporda; bu kişilerin %60’ının entegre bir bulut yaklaşımının robot teknolojisi ve yapay zeka gibi teknolojilerin kilidini açacağına inandığını gösteriyor.Bundan sonraki süreçlerde işletmelerin; kritik bulut teknolojilerini entegre ederek gelecekte refaha erişebilmek amacıyla yeni uygulamalar ve hizmetler geliştirirken bazı durumlarda ise mevcut uygulama ve hizmetleri yepyeni bir düzeye taşıyabilecek olmaları öngörülüyor.

 

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44