0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Bulut teknolojisi BT departmanlarının fonksiyonlarını değiştiriyor

page

Oracle İngiltere, İrlanda ve İsrail Teknoloji ve Bulut Başkanı John Abel, BT yetkililerinin bulut çağına uyum sağlamaları gerekliliği üzerine önemli bir yazı kaleme aldı. Bulut hizmetlerinin sunduğu avantajların her geçen gün şirketler tarafından daha iyi anlaşılması BT departmanlarının görev tanımlarında da yeni bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Buradan hareketle, bilgi teknolojilerinde artık daha fazla işbirliğine dayalı bir yapıya bürünme gerekliliğinin altı çiziliyor. “BT ekibinin, yeni yetkinliklerin tüm verilerin ve BT kaynaklarının bir araya geldiği ve en iyi şekilde kullanıldığı entegre bulut stratejisine uymasını sağlamak amacıyla işletme çapında bulut etkin hizmetlerin bir aracısı şeklinde hareket etmesi gerekir. İşletmenin hedeflerini ve amaçlarını anlamak ve bunlar doğrultusunda hizmetleri sunmak için işletmeyle birlikte çalışan bir yenilik iş ortağı olmalıdırlar.” diyen John Abel, BT departmanının odağının nokta veri merkezlerinin yönetiminden veya donanımların bakımını yapmaktan farklı bir yere kaydığını vurguluyor. Burada da uzaktan yönetilen bulut hizmetlerini şirketlere entegre eden, tüm önemli kurumsal uygulamalar için bulut stratejisini destekleyen Oracle Cloud Machine gibi çözümler öneriliyor. Bu sayede BT’nin klasik destek işlevi yeni bir görev tanımına doğru evrilmeye başlıyor ancak bunun anlamı BT departmanına daha az ihtiyaç olduğu şeklinde yorumlanmamalı. Abel, durumun tam da tersi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Her ne kadar bulut sayesinde hizmetler hızlıca kurulup kullanıma sunulmaktaysa da bulut tabanlı teknolojilerin hayata geçirilmesi sadece bu teknolojilerin devreye sokulması kadar basit değildir. Sürecin, mevcut iş süreçlerini ve eski teknolojileri desteklemesinin yanı sıra yeni çalışma şekillerini de etkinleştirmesi gerekir.”

Bulut teknolojisinin önemli bir yükü alması ve karmaşıklığı ortadan kaldırması; yeni uygulamalar tasarlayabilen, yaratıcılığını teknik bilgisi ile bir araya getirip ortaya koyabilen bilgi teknolojileri uzmanlarına olan ihtiyacı daha da önemli kılıyor. Bulut teknolojisi ayrıca BT profesyonellerinin yeni uygulamalar tasarlamalarının yanı sıra bunları geliştirebilecek, taşıyabilecek ve entegre edebilecek, mevcut uygulamaları da hızla büyütebilecek özelliklere sahip olmaları ihtiyacını ortaya koyuyor.

John Abel BT’nin operasyonel düzeydeki rolünün de ‘geliştirme operasyonları’ çalışmalarının artmasıyla birlikte daha da genişlediğini söylüyor ve BT ekiplerinin de bu nedenle daha fazla uygulama ve hizmet odaklı bir hale geldiğini vurguluyor.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44