0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Bulut Teknolojileri, BT Departmanının Rolünü Yeniden Tanımlıyor

page

Bilişim teknolojileri (BT) departmanları, bulut teknolojilerinin giderek yaygınlaşıp benimsenmesiyle birlikte yeniden tanımlanmaya ve organizasyon yapısında yenilenmeye doğru gidiyor.

Bugün artık şirketlerin BT’den beklentisi daha çok işbirliği,daha çok yaratıcılık ve stratejik yaklaşım. Bunun sağlanması için BT ekibinin yeni bulut teknolojilerini çok iyi benimsemesi gerektiğinin altı çiziliyor. BT profesyonellerinden beklenen; bulut teknolojisinin sunduğu yeni yetkinlikler ile BT kaynaklarının bir araya getirildiği ve bunların en verimli şekilde kullanıldığı bir entegre bulut stratejisine uyumun sağlanması amacıyla, bulut hizmetlerinin aktif bir aracısı olarak hizmet etmeleri. İşte bu sebeple BT departmanının odaklandığı nokta; veri merkezi yönetiminden ya da donanımların bakımından başka bir yöne doğru kaymak durumunda. Bu ise BT departmanlarının fonksiyonunu daha da önemli bir hale getiriyor. Evet bulut hizmetleri uzaktan yönetilebiliyor ve bunu işletmelere sunan OracleCloud Machine gibi yenilikler sayesinde iş yapma biçimleri yeniden şekilleniyor ve BT’nin bilinen destek fonksiyonundan ziyade yeni bir görev tanımı ortaya çıkıyor. Her ne kadar hizmetler bulut sayesinde hızla kurulup devreye alınsa da bulut tabanlı teknolojilerin devreye sokulması ve bunlardan maksimum verim alınması BT uzmanlığı gerektiriyor. Sürecin, var olan iş akışını ve eski teknolojileri desteklemesi ve bunun yanında yeni çalışma biçimlerinin etkinleştirilmesi son derece önemli.

Bulut teknolojileri alanında ileri teknoloji ile hizmet veren Oracle, karmaşıklığı azaltan bulut sayesinde yeni uygulamalar tasarlayan, geliştiren ve entegre edelerin yanı sıra kullanılan uygulamaları geliştirebilen BT uzmanlarına ihtiyacın daha da artacağını vurguluyor.

Özetle bilişim teknolojileri uzmanlarının standart bakım yapma görevi anlayışı artık yerini yaratıcılık, stratejik ve yazılım odaklı bir vizyona bırakıyor.BT personelinin, bakım personelinden çok, kullanıcı deneyimine odaklanan iş uygulaması geliştiricileri olmaları öngörülüyor. BT liderlerinin ise bu geleceğin ne anlama geldiğini ve bulutun, ekip üyelerinin rollerini nasıl genişletebileceğini ve kariyerlerini nasıl geliştirebileceğini ekiplerine anlatmaya başlaması bekleniyor.

 

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44