0 216 629 0143

 - 0 216 629 01 44

Bulut, artık şirket politikalarını belirliyor

page

Oracle, bulutun gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkaran yeni bir araştırma gerçekleştirdi. 600’ün üzerinde, kıdemli bilgi teknolojileri (BT) ve iş birimi yöneticilerinin katıldığı ve  Oracle adına ColemanParkers tarafından yapılan araştırmaya İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye ve Körfez Ülkeleri katıldı. Çarpıcı sonuçlar arasında, işletmelerin buluta yönelik ciddi bir ilgisinin olduğu yer alıyor. Bulut ile ilgili algı ise hala değişkenlik gösteriyor. Şöyle ki; çoğu işletme, artık buluta geçme gerekliliğini kesin olarak belirtiyor. Araştırmaya katılanların %44’ü, buluta öncelik veren bir şirket politikaları olduğunu belirtiyor. %29’u ise “sadece bulut” politikası şeklinde bir strateji izlediklerini ifade etmiş. Araştırmaya katılan şirketlerin büyüklüğü 1000 çalışan ile 5000 çalışan arasında değişiyor. Sektör dağılımı ise şu şekilde: İmalat, finansal hizmetler, perakende ve dağıtımı, sağlık hizmetleri, profesyonel hizmetler, kamu sektörü ve hukuk.

 

Neye ihtiyaç duyduğunu bilmek yetmiyor

Kurumlar, yakın ve uzak gelecekteşirketlerinin faaliyetlerini desteklemek üzere nasıl bir teknolojiye ihtiyaç duyduklarını biliyor. Diğer taraftan, bulut konusunda deneyimler değişkenlik gösteriyor. %52’lik bir oran, bulutun sunduğu imkanlardan tam anlamıyla yararlanamayarak yanlış bir yaklaşım uygulamış olmaları nedeniyle karmaşanın daha çok arttığını söylüyor. %46’lık bir kesim ise bulut projelerinin veri siloları oluşturduğunu, yine aynı oranda katılımcı da entegrasyon maliyetlerinin arttığını belirtiyor. Üçte birlik bir oran ise bulut üzerinde uygulama geliştirmenin ve test etmenin karmaşıklığı sebebiyle zorlandıklarını söylemiş.Oracle’ın bu noktada birincil önerisi şu: “İşletmeler, buluttan verimli bir şekilde yararlanabilmek için, öncelikle kendi dahili bölümlerinde düzenleyeme gitmeli. Aksi halde, yaşanan bu zorlukları tekrar yaşamaları, bu döngü içinde kalmaları kuvvetli bir olasılık”.

 

“Bulut Geliştirmelerine Yönelik Uyguladığınız Yaklaşım, Aşağıdaki Güçlüklerden Hangisi ile Karşılaşmanıza Neden Oluyor?” sorusuna verilen yanıt tablosu, işletmelerin buluta entegrasyon sürecinde yaşadıklarının bir özeti:

Bu noktada Oracle’ın da altını çizdiği gibi, bulut veri silolarından karmaşık uygulama geliştirme süreçlerine değin pek çok sorun bulutun neden olduğu karmaşa değil, bulut teknolojisi tarafından çözebilecek konular. Veri siloları genelde bir işletmenin birlikte çalışma yöntemini benimsememiş olmasından kaynaklanıyor. Bu sorun geçmiş dönemlerde kullanılan teknoloji nedeniyle daha da belirgin haldeydi. Bugün ise bulut teknolojisinin tasarımı gereği entegrasyon imkanı sunması sayesinde, bu sorunun şirketlerin iç birimlerinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıkıyor.Ankete katılan birimlerden %29’unun BT ekibi ile işbirliği konusundaki eksikliklerin CEO’nun gündemine ayak uydurmalarını engellediğini belirtmesi, sorunun bu bölümlerden kaynaklandığının bir diğer göstergesi. Bu noktada Oracle’ın bulut teknolojisi ile ilgili çözümlerini ve araştırmanın diğer dikkat çekici sonuçlarını gelecek yazılardan takip edebilirsiniz.

BLOG

Sorunuz mu var ?

Eğitim, Danışmanlık ve Projeler için bize ulaşabilirsiniz

0 216 629 0143

0 216 629 01 44